[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.258277[Reply]

9/10ggr Väljer jag att köra Attentin vilket inte är nåt bankat skit så din störda tes år ett stort kluster av SKITSNCK.. visst finn de en o anann som pundar utan att tänkal, men de flesta insåg nog ganska fort att mår du som du förtjäjar.. Lägg din tid i livet på något som gynnar dig istållet för att klanka ner på folk du inte har minst alilla bakgrundskontroll om elelr bara.. rent av dra åt helvete. Inte äns din kärring lär ju tycka om dig.. om du nån äs lyckats få någon i din omgivning att guniunt älska/tyvka om dig för den dur.. jävla fjant!! Punk splut.

Jättre roligt va.. Ha Ha a.

Gämför med Ica du ska indhandla en fet oxfilé 499/KR kontra en importerad "gemtligem kanske samma" men helt plötsligt för 240SEK/Kilo.. Dettta var bara EN jåmförelse för blåbär som dig sla försöka få upp ögomgem!

Det bankas hit / dit i hopp att tjäna pengar men dom slutkund ha råkat i få i sig nåt som du inte som i sin ur kanske skickar dig till de sk lavabrunnen/jirdkällaren..

Har testat alla mljlia vendors utomlans/indoor och t.om små methtomtar som kokar sitt egna..

Har helt ärligt, och nu är detta ca 5-6år seh han rykte tmed farbrob på nåntans.. Men denna sort är för mig obeskrivlig , och har hittilas av alla Vendors jag testat varit kanske 3/10* motsvarande det han gav mig.

Man var ju ung så man visste inte rirkgt vad man höll på med, men det gjorde denna jävlen.. Vill minnas att han hade ett pris på ca 150/g SEI vilet år mer än rimligt vid dessa kvaliteer. Själv hade jag begerty 3-400k grammet ..Känndes som absura pengar men förstår verligen varför.. Han var som Walter White in discguise!!

Hur som helst… Tog emot denna vakuumförpackning ihop med en mer veteran och jag rent personligen . är relatovt liten.. Medansmin kamrat.. låtsäg.. Föddes med en hästkuk och var stor som en mindre bodybuilder.. Känndes bra att ha nån form av backupp ifall de balalr på nåt hål.. som de mi förtiden gör med alla jävla Addiasblattas höger vänster som både sk tjäna pengar och berusa sig på MINA hårt arbeta pengar–
Post too long. Click here to view the full text.

 No.258281

I just assume all skandi text is about having sex with multiple men.

 No.258349

>>258281
same
(YOLO)

 No.258353

täby ballar ur

 No.258362

>>258281
yep, i've certainly never written about anything else No.258337[Reply]

xword has the personality of wet cardboard

 No.258340

File: 1606156448165.mp4 (459.16 KB, 640x640, 119476184_323831558678823_….mp4) ImgOps Google iqdb

whole time he was on yli I dont think I ever read any of his posts :DDD

 No.258342

File: 1606156599530.jpg (76.83 KB, 640x640, this night light dont do s….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>258340

and the reason for that is because he came across that he was lying about himself :DDD

 No.258344

>>258342
xword has many flaws

but he was always truthful

 No.258348

File: 1606158017517.png (1.04 MB, 652x654, what are thoooosssssssssee….png) ImgOps Google iqdb
 No.258283[Reply]

ben

redpill me how to prepare turkey for thanksgiving
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.258304

>>258294
with what

 No.258306

>>258304
nigger idk how to cook

 No.258319

>>258306
i thoughg you were a connoisseur of thanksgiving

 No.258323

>>258319
im a connoisseur of eating turkey not cooking it

 No.258334

>>258323
ok thanksFile: 1606151127314.jpg (190.19 KB, 1920x1080, wp6695563.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.258117[Reply]

just lost 80 minute long dota 2 match

 No.258121

File: 1606151170062.jpg (161.15 KB, 1080x1440, 125810739_2878751632228350….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.258124

File: 1606151191852.jpg (33.78 KB, 640x480, 075d0012-2d4a-4882-8af0-63….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Life eh?

 No.258127

cover yourself in oil

 No.258326

File: 1606155972149.jpg (645.08 KB, 1920x1080, Dota-2-hero-Ember-Spirit-F….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>258127
no i dont want to do that

 No.258332

Go back to Kotchan No.258328[Reply]

Panegyric to Ben Beaverton

 No.258330

File: 1606156037533.jpg (96.75 KB, 640x640, 1662599_1482504212011305_1….jpg) ImgOps Exif Google iqdb
 No.258324[Reply]

God FUCKING dammit I was doing so much better
Lucky pieces of shit


 No.258314[Reply]

Gun control – no imo.
Carter control — yes.

 No.258321

File: 1606155558546.jpg (100.45 KB, 640x640, 1737392_697703213608080_55….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

just let this nigga buy a smith and wesson and show this world he means business :DDDFile: 1606143793671.jpg (114.52 KB, 1024x715, 5a315a5a79a17e8b1422b1ce52….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.257612[Reply]

A journey without end.

 No.258303

holla holla we dem boys

 No.258315

File: 1606155459934.jpg (37.44 KB, 728x409, 82c96d7cb72d6e53cb95fce7f1….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>258303
you are spy assigned to torture innocent mintboarders

 No.258318

>>258315
i come in peace No.258136[Reply]

30 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

 No.258293

File: 1606154690274.jpg (29.07 KB, 246x270, FirePunch-7.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>258289
who is the gwen who one day just gives up on u bc u dont make her money no mo and pulls the plug

>>258292
thank you for understabnd

 No.258297

>>258293
no problem
(YOLO)

 No.258302

The Crew 3: Revenge of Vater Igor

 No.258305

why hate on vastra. Man just wants to make some friends in a foreign country.

 No.258310

File: 1606155285958.jpg (104.8 KB, 640x640, 10554050_1472171176372884_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>258305

I feel bad for him because he got edinbruhed with the lockdowns so its hard to meet people

but he only wants to make friends so he can get ass which I guess is not a bad thing really :DDD No.258262[Reply]

hmm today i will cross the metaphorical rubicon

 No.258265

i can literally cross the literal rubicon
well not now due to lockdown but otherwise i could
epic

 No.258268

ok done

 No.258279

j'ai franchi le rubicon

 No.258307

Hmm yes
The first step of that crossing is locating the nearest synagogueDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
| Catalog
[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]