[ bone ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

我们爱中共。

 No.566634[Last 50 Posts]

Jag brukade vara rasist och rösta på Sverigedemokraterna, men efter att en schysst blatte delade med sig av sitt weed så upptäckte jag att det viktigaste är kärleken. Hudfärg, religion, och sexuell tillhörighet spelar ingen roll i slutändan.

 No.566637

enda som kommer växa upp är gräset i kyrkogården när jag dör av att ha rökt för mycket hasch

 No.566647

preach!

 No.566971

YouTube embed. Click thumbnail to play.
Västra är en cp-nörd.

 No.566972

I am nordic.

 No.567113

File: 1653325686870.mp4 (3.9 MB, 640x360, västra visits the doctor.mp4) ImgOps Google iqdb

>>566971
Hallå, söta flickan min! Vill ni måhända se på medan jag putsar mina skor och pratar om hur jag låstas köpa knark av svartskallar? Jag kan försäkra er om att jag har spelat så många datorspel att vardagssamtal med det motsatta könet blir verklighetsfrämmande för mig av den enkla anledningen att jag inte kan dra muspekaren över dig och trycka på det svar som har högst möjlighet att lyckas.

 No.567254

>>567113
>>566971
ASG 😂😂😂👌

 No.567259

>>567113
va faen mannen 😂😂😂
ta bort

 No.567270

>>566971
>>567113
jag svär hur pallar västra detta, så fett jävla ägd

 No.567338

>>567113
Muspekarflickor.

 No.567383

>>567338
Angenämt.

 No.567642

>>567383
Sannerligen.

 No.567707

>>567642
Onekligen.

 No.567716

>>567707
Obestridligt.

 No.567779

>>567716
Otvetydigt.

 No.567818

>>567779
Självfallet.

 No.568644

>>567818
Bekräftat.

 No.568659

>>568644
Ypperligt.

 No.569389

"F**K RASISMEN", lyder Miljöpartiets nya uppmaning till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

 No.569414

>>569389
>F**K RASISMEN

Nej.

 No.569415

Hej

 No.569455

>>569415
Hallå.

 No.569675

>>569455
Goddag.

 No.569710

>>569675
Bra bemötande.

 No.570127


 No.570140

>>570127
Helt riktigt.

 No.570188

>>570140
Trevligt.

 No.570475

>>570188
Det stämmer.

 No.570598

>>570475
Utmärkt.

 No.570862

>>570598
Onekligen.

 No.570883


 No.571199

>>570883
Enastående.

 No.572201

>>571199
Självklart.

 No.572924

>>572201
Angenämt.

 No.573012

>>572924
Det har du rätt i.

 No.573330

>>573012
Det har han

 No.573715


 No.573729


 No.573852


 No.574080

>>573852
Instämmer.

 No.575093

>>574080
Trevligt.

 No.575461

>>575093
Sannerligen.

 No.575509

>>575461
Självklart.

 No.575530

>>575509
Förträffligt.

 No.575536

Kill yourself

Rated: 2/10

 No.575628


 No.576009

>>575628
Undoubtedly.

 No.576422

>>576009
Agreed.

 No.576436

>>576422
Terrific.

 No.576460

>>576436
Correct.

 No.576731


 No.576755

>>576731
Of course.

 No.577123

Good thread.

 No.577170

>>577123
Thanks.

 No.577518

>>577170
No problem.

 No.577531

>>577518
Wonderful.

 No.577592

>>577531
Assuredly.

 No.577688

>>577592
Undoubtedly.

 No.577835

>>577688
Fantastic.

 No.577887

>>577835
Absolutely.

 No.578142

>>577887
Positively.

 No.578157

>>578142
Great.

 No.578162

>>578157
It is.

 No.578405

>>578162
Terrific.

 No.578444


 No.578964

>>578444
Undoubtedly.

 No.579152

>>578964
Of course.

 No.579472


 No.579814

>>579472
Absolutely.

 No.580162

>>579814
Wonderful.

 No.580177


 No.580404


 No.580554

>>580404
For sure.

 No.580563

>>580554
Indeed.

 No.580610

>>580563
Correct.

 No.580872

>>580610
Of course.

 No.580889

>>580872
Certainly.

 No.580934


 No.581162

>>580934
It is.

 No.581170

>>581162
Indeed.

 No.581202

>>581170
I concur.

 No.581222

>>581202
Me too.

 No.581761


 No.582253


 No.583038

>>582253
Affirmative.

 No.583059

>>583038
Terrific.

 No.583135


 No.583249


 No.583428

>>583249
Correct.

 No.583436

>>583428
Of course.

 No.583805

>>583436
For sure.

 No.583827

>>583805
Terrific.

 No.584064

>>583827
Indeed.

 No.584093

>>584064
Indeed.

 No.584373

>>584093
For sure.

 No.584389


 No.584436

>>584389
Absolutely.

 No.584474


 No.584796


 No.585306

>>584796
Correct.

 No.586019


 No.586574

>>586019
Indeed.

 No.587159

>>586574
For sure.

 No.587171

jag brukade rösta på sverigedemokraterna tills jag insåg att de bara är globalistisk kontrollerad opposition för förhindra människor att se grundproblemen och skylla på invandrare för den neoliberala terrorn som vårt folk har utsatts för. sedan dess röstar jag på vänsterpartiet

 No.587764

>>587171
Nice Google Translate.

 No.588560


 No.588952

Good thread.

 No.589438


 No.590054

>>589438
Absolutely.

 No.590087

>>590054
Of course.

 No.591533

>>590087
For sure.

 No.591910


 No.592560

>>591910
Correct.

 No.594422

>>592560
Agreed.

 No.594596


 No.594636

>>594596
I concur.

 No.595242

>>594636
Me too.

 No.595488


 No.595501


 No.595527


 No.597117

>>595527
Correct.

 No.597341


 No.597650

>>597341
Affirmative.

 No.597754

>>597650
Correct.

 No.597850

>>597754
Experts agree

 No.598068


 No.599113

>>598068
Positively.

 No.599168

>>599113
I could tell

 No.599298


 No.599332

>>599298
Correct.

 No.599352

>>599332
Awesome.

 No.599367

>>599352
For sure.

 No.599589


 No.599658

>>599589
Great.

 No.599902

>>599658
Correct.

 No.599936

>>599902
Indeed.

 No.599964

>>599936
Absolutely.

 No.600394

>>599964
For sure.

 No.600409


 No.600412

>>600409
Agreed.

 No.600435

>>600412
Terrific.

 No.600813


 No.600830

Mods, ban anybody speaking swedish. Let's get these snow fuckers out of here. This is an english board motherfuckers. How the fuck you gonna be from swedish computer in a igloo talking shit, get the fuck out of here, man.

 No.600847


 No.600866

Mods, ban anybody speaking swedish. Let's get these snow fuckers out of here. This is an english board motherfuckers. How the fuck you gonna be from swedish computer in a igloo talking shit, get the fuck out of here, man.

 No.602008


 No.602055

>>602008
Instämmer.

 No.602089

>>602055
Jag med.

 No.602697

>>602089
Trevligt.

 No.602731

>>602697
Sannerligen.

 No.602765

>>602731
Onekligen.

 No.603093

>>602765
Jakande.

 No.603352

>>603093
Ovedersägligt.

 No.603385


 No.603706


 No.603737

>>603706
Helt riktigt.

 No.604118

>>603737
Onekligen.

 No.604183

ANAL "SLAPNU7S" NAN7ESCEL FEARS TAEBY

 No.604631


 No.604905

>>604631
Affirmative.

 No.604956

>>604905
Of course.

 No.605283

>>604956
Agreed.

 No.605334


 No.605673

>>605334
Indeed.

 No.605716

>>605673
Assuredly.

 No.605894

>>605716
Absolutely.

 No.606151

>>605894
Certainly.

 No.606845


 No.606981


 No.607002

>>606981
Correct.

 No.607049

>>607002
Positively.

 No.607321

>>607049
Undeniable.

 No.607358

>>607321
Affirmative.

 No.607567


 No.607586

File: 1663150384676.mp4 (1.46 MB, 640x360, KC tier.mp4) ImgOps Google iqdb

>>566634
>posting in scandinavian.

 No.607602

File: 1663160204150.mp4 (1.46 MB, 640x360, KC tier.mp4) ImgOps Google iqdb

>>607586
I used to suffer from assburger until I found Krautchan. Krautchan OC like snibeti snab, Sweden Yes and le Combo Breivik really helped me cure my burgers. Best part of KC is checking my dubs and talking with fellow assburgers about countryballs.

 No.607814

>>607602
Nice to see that you no longer suffer from assburger.

 No.607833

>>607814
He is lucky.

 No.608086


 No.608134

>>608086
Undoubtedly.

 No.608779

>>608134
Correct.

 No.608947

>>608779
Indeed.

 No.608989

>>608947
For sure.

 No.608998

>>608989
Wonderful.

 No.609252

>>608998
Assuredly.

 No.609270

>>609252
Indeed.

 No.609542

>>609270
For sure.

 No.609590


 No.609613

>>609590
Obviously.

 No.609839

>>609613
Of course.

 No.609909

>>609839
Agreed.

 No.610219


 No.610245

>>610219
Indeed.

 No.611084

>>610245
Positively.

 No.611254


 No.611623


 No.611994


 No.612016


 No.612239

>>612016
Assuredly.

 No.612248


 No.612258

>>612248
Beyond confirmed.

 No.612285


 No.612564


 No.612596

>>612564
For sure.

 No.613384

>>612596
Undoubtedly.

 No.613748

>>613384
Undeniable.

 No.613772

>>613748
Unmistakable.

 No.613798

>>613772
Positively.

 No.614082

>>613798
Assuredly.

 No.614135
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ bone ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]